Obsah fóra Diskuse o otevřenosti veřejné správy

Diskusi o otevřenosti veřejné správy a archiv poradny provozuje Otevřená společnost, o.p.s.

Diskuse

Pro vkládání příspěvků do diskuse je třeba být registrován.

Poradna

Naleznete zde archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím z let 2000-2014.

Pokud chcete položit dotaz, nebo najít novější odpovědi, využijte prosím naší novou poradnu na adrese: poradna.otevrenaspolecnost.cz/pravo-na-informace


 

Mohu úspěšně žádat o kopii usnesení ze schůze rady obce?

 
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky     Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí        Obsah fóra -> Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Rudolf RemešZaložen: 26. 08. 2002
Příspěvky: 2

PříspěvekZaslal: po srpen 26, 2002 1:17 am    Předmět: Mohu úspěšně žádat o kopii usnesení ze schůze rady obce? Odpovědět s citátem

Požádal jsem obecní úřad o předání textů usnesení zastupitelstva a rady obce (v podobě kopií či datových souborů) a svoji žádost jsem odůvodnil tím, že jako neuvolněný člen zastupitelstva dojíždějící do zaměstnání mimo obec nemám možnost chodit nahlížet v pracovní době do zápisů uložených na obecním úřadu. Pominu skutečnost, že původní ústní žádost byla striktně odmítnuta a následná písemná zůstala bez odpovědi. Konečně na doporučeně zaslané odvolání mi úřad po konzultaci s obecním právníkem sdělil, že si mylně vykládám zákon o svobodném přístupu k informacím. Podle odpovědi se zákon č. 106 nevztahuje na požadované písemnosti, neboť "naráží na ustanovení zákona o obcích" - konkrétně na §95 odst. 2 a §101 odst. 3. Po zdůvodnění následuje výsledné rozhodnutí: "...To jsou důvody, proč nejsme povinni zápisy rady pro Vaši soukromou potřebu kopírovat".
Nerozumím všem právním kličkám české legislativy ale s užitím zdravého rozumu mi příslušné pasáže zákona o obcích (v podstatě jde o formulaci "zápis ... musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí") nepřipadají být v protichůdném postavení s požadavky vznesenými podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Mám za to, že může být zápis uložen na úřadě a kromě toho mi může být poskytnuta jeho kopie, aniž by byl porušen nějaký předpis. Najdu někoho dalšího, kdo by s mým náhledem souhlasil?
Pro dokreslení situace ještě uvedu, že mi byly v jiné části reakce úřadu přislíbeny a následně fyzicky vyhotoveny kopie zápisů ze schůzí zastupitelstva.

Ještě chci požádat o odpověď na druhou otázku: co když je správný právní výklad podle něhož zákon o obcích ve svém znění neumožňuje občanům nic víc než nahlížení do zápisů uložených na úřadu? Co dělat když přitom zákon o svobodném přístupu k informacím přímo ukládá povinnému subjektu poskytnutí informace písemně, nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořídit kopii nebo na paměťových médiích? Dostane přednost zákon o obcích nebo zvítězí právo na informace?

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
O. Kužílek
Site Admin


Založen: 26. 10. 2000
Příspěvky: 1188

PříspěvekZaslal: st srpen 28, 2002 3:22 pm    Předmět: Odpověď na: Mohu úspěšně žádat o kopii usnesení ze schůze ra Odpovědět s citátem

Vážený pane,


Váš dotaz se bohužel netýká psaných zákonů, ale výslovně toho, že lidé na obecním úřadě, s nímž jednáte, tyto zákony porušují. Výrok "...To jsou důvody, proč nejsme povinni zápisy rady pro Vaši soukromou potřebu kopírovat" a jeho zdůvodnění jsou prostě nesmyslem. Nejde tedy o žádnou nepřehlednou či nejednoznačnou právní situaci, ale pouze o přímočaré porušení zákona. To, že je sepsáno, jako by bylo právně opodstatněné, je podvod, eskamotáž se slovy.


Ve skutečnosti je situace takováto: každý má právo - cestou podané žádosti podle zákona č. 106/99 Sb. - na poskytnutí kopií obou typů dokumentů každým obecním úřadem. Tj. tyto kopie mu musejí být poskytnuty v režimu zákona č. 106/99 Sb., neboli žádost musí být vyřízena do 15 dnů. Úřad může požadovat uhrazení materiálových nákladů (cena kopií), případně při mimořádném rozsahu též náklady na vyhledání.


Vedle toho a navíc mají občané dané obce právo kdykoli (tj. bez podávání žádosti a jejího vyřizování) právo přijít osobně na obecní úřad a nahlédnout do zápisů ze zastupitelstva (§ 95 odst. 2 zák. o obcích). Stejně tak mají členové zastupitelstva právo kdykoli přijít na obecní úřad a nahlédnout do zápisů rady (§ 95 odst. 2 a § 101 odst. 3 zák. o obcích).


Rozpor ani konflikt zde mezi těmito zákony žádný není. Takovýto právní názor byl potvrzen soudními rozsudky: rozsudek v kauze Lučina vs. Okresní úřad Karviná v právní argumentaci výslovně uvádí, že k tomu, aby jiný zákon měl povahu zvláštního zákona, který pak má přednost před zákonem obecným (č. 106/99 Sb.), se musí vyznačovat tím, "že komplexně upravují podmínky, za nichž jsou určité informace poskytovány, včetně způsobu a forem jejich zpřístupňování a postupu při vyřizování žádostí o jejich poskytnutí, a to natolik úplně, že obecná právní úprava podmínek poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (obecná v tom smyslu, že se týká zásadně všech úseků a oblastí působnosti povinných subjektů) se vedle nich nemůže uplatnit". Je zřejmé, že zákon o obcích neupravuje poskytování informací komplexně (například se prakticky vůbec nezmiňuje o poskytování informací občanům). Proto zákon o obcích není a nemůže být zvláštním předpisem o poskytování informací ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. a tudíž použití zákona č. 106/99 Sb. zde není vyloučeno ani omezeno.


Dále rozsudek v kauze K. P. bytem ve Svojšíně proti Obecnímu úřadu Svojšín výslovně uvádí: "Na druhé straně byl žalovaný povinen umožnit žalobci nahlédnutí do výše popsaných zápisů ze zasedání obecního zastupitelstva, popřípadě mu na žádost zaslat kopie usnesení, což mohl podmínit zaplacením nákladů (zálohy) vzniklých vyhledáním písemností (§ 14 odst. 1,3 písm. c, § 17 zákona)."


Váš problém tedy je výhradně v rovině prosazování práva, nikoli v rovině jeho vyjasňování. Nezbývá vám nyní než podat žalobu (do dvou měsíců od odpovědi na odvolání). Je to jako v situaci, kdy vám zloděj ukradl tašku a utíká, a vy jste ho vlastními silami nechytil - musíte požádat o prosazení práva ty, kteří jsou k tomu určeni (policie, soud). Považuji za zřejmé, že žaloba bude úspěšná. Pokud budete potřebovat pomoc, obraťte se na nás, pokusíme se zprostředkovat právní pomoc advokáta.


P.S.


Ponechal jsem stranou uplatnění § 82 c) zákona o obcích, podle kterého máte "právo požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů." Poskytnutím informací je nutno vykládat jako něco víc než umožnit nahlédnout. Poskytnout kopie základních dokumentů členu zastupitelstva je tak zásadní a nezpochybnitelná povinnost, že nelze než vyslovit údiv nad postupem obecního úřadu.

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Rudolf RemešZaložen: 26. 08. 2002
Příspěvky: 2

PříspěvekZaslal: ne září 01, 2002 11:20 pm    Předmět: Odpověď na: Mohu úspěšně žádat o kopii usnesení ze schůze ra Odpovědět s citátem

Vážený pane Kužílku,
věřte, že otázku působnosti zákona o svobodném přístupu k informacím nazírám stejně jako Vy. V tomto případě však byl můj (a potažmo i Váš) názor postupně odmítnut celou řadou osob a institucí se kterými jsem v posledních měsících v této věci jednal. Situace již přerůstá rovinu banálního případu.

Svůj spor s obecním úřadem považuji za natolik zásadní, že jsem po zralém zvažování a marných pokusech obstát se svým postojem před zdejším zastupitelstvem překročil jedno z vesnických tabu a vydal se prát místní špinavé prádlo mimo hranice obce. Podal jsem příslušnou žalobu. Pokud jste v minulé reakci vyjádřil údiv nad postupem obecních úředníků, budete se zanedlouho divit ještě více. Pojďte nahlédnout do podstatných částí rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové čís. 30 Ca 58/2002-31:

1. Výrok
Žaloba se zamítá


2. Odůvodnění
Soud ... dospěl k závěru, že žalobcem byly vyžadovány informace, na jejichž poskytování se zákon o svobodném přístupu k informacím nevztahuje. Poskytování informací ohledně jednání zastupitelstva obce či jeho rady je totiž upraveno v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a to v jeho ustanoveních § 16 odst. 2 písm. e), podle něhož občan obce, který dosáhl věku 18 let má mimo jiné právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rad obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy...


... Kromě toho dlužno konstatovat, že požadavek žalobce na předávání úplných textů usnesení, ať již rady obce či jejího zastupitelstva, zcela zjevně vybočuje ze zákonného rámce, když zákon o obcích předvídá pouhé nahlížení do zápisů ze schůzí rad obce či zasedání jejího zastupitelstva, jejichž obsah vymezují §§ 95 odst. 1 a 101 odst. 3 zákona o obcích, neukládá však povinnému orgánu povinnost poskytovat žadatelům o informace v daném směru jejich stejnopisy, ať již jakoukoli formou. Zákonem o obcích jim je pouze umožněno, aby si z nich pořizovali výpisy...


3. Poučení
Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný (§ 250j odst. 4 o. s. ř.)


Stojím nyní tváří v tvář realitě která mi připadá neskutečná. Vím, že naše soudnictví není postaveno na precedenčním přístupu, ale nemohu se zbavit dojmu, že by se rozhodování soudů mělo v zásadních otázkách vykládání zákonů sjednotit. V tomto případě mi bylo buď výslovně upřeno právo které již dva soudy jiným žalobcům přiznaly, nebo ony dva soudy uložily úřadům povinnosti bez toho, aby jejich rozhodnutí mělo zákonnou oporu. Pokud tím celá kauza skončí, bude omezení působnosti zákona o svobodném přístupu k informacím jenom prvním z celého řetězce důsledků. Nebo bude možné pokrčit rameny, říci "stalo se, zase jsme zkušenější" a život půjde dál?

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky   Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014 Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete hlasovat v tomto fóru

 FAQFAQ   HledatHledat   Seznam uživatelůSeznam uživatelů   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   RegistraceRegistrace 
 NastaveníNastavení   Přihlásit, pro kontrolu soukromých zprávPřihlásit, pro kontrolu soukromých zpráv   PřihlášeníPřihlášení 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group