Obsah fóra Diskuse o otevřenosti veřejné správy

Diskusi o otevřenosti veřejné správy a archiv poradny provozuje Otevřená společnost, o.p.s.

Diskuse

Pro vkládání příspěvků do diskuse je třeba být registrován.

Poradna

Naleznete zde archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím z let 2000-2014.

Pokud chcete položit dotaz, nebo najít novější odpovědi, využijte prosím naší novou poradnu na adrese: poradna.otevrenaspolecnost.cz/pravo-na-informace


 

Úhrada nákladů po překročení zákonné lhůty

 
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky     Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí        Obsah fóra -> Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
JirkaZaložen: 17. 09. 2011
Příspěvky: 106

PříspěvekZaslal: po červenec 16, 2012 12:02 am    Předmět: Úhrada nákladů po překročení zákonné lhůty Odpovědět s citátem

Potřeboval bych poradit s opakovaným nesprávným úředním postupem.

Kvůli porušování InfZ ze strany povinného subjektu a nadřízeného orgánu je korespondence k podané žádosti "trošku" větší:

3. května 2012 jsem podal žádost o informace.

14. května 2012, tedy 11 dnů po přijetí žádosti povinný subjekt odeslal výzvu k upřesnění žádosti. Výzva byla doručena 21. května 2012, tedy až po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. V opožděné výzvě k upřesnění je uvedeno nesmyslné datum "03.050.2012".

25. května 2012 byla odeslána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. To proto, že nebyla žádost v zákonném termínu vyřízena.

25. května 2012 byla žádost o informace upřesněna.

5. června 2012 mi povinný subjekt zaslal vyrozumění o prodloužení lhůty pro poskytnutí informace. Toto informování bylo odesláno více než po měsíci od podání žádosti o informace.

6. června 2012 mi zaslal povinný subjekt omluvu za nesprávné datum a nedodržení termínu výzvy k upřesnění. Omluva byla zaslána duplicitně (dvě datové zprávy). I v omluvě uvedl nesprávné datum.

11. června 2012 mi povinný subjekt odeslal výzvu k úhradě nákladů.
Výzva byla odeslána 39 dnů po podání žádosti. I kdyby byla lhůta přerušena opožděnou výzvou k upřesnění žádosti, byla výzva odeslána 28 dnů po podání žádosti. Náklady jsou účtovány i za takové položky jako nastudování informací a administrativní úkony spojené s kontrolou, podepsáním a vypravením informace (žádost byla podána prostřednictvím datové schránky). Výzva k úhradě nákladů neobsahovala poučení o tom, že může žadatel, který nesouhlasí s výší úhrady, podat stížnost.

15. června 2012 jsem podal stížnost proti úhradě nákladů.

28. června 2012 nadřízený orgán v rozhodnutí přikázal povinnému subjektu žádost vyřídit, tj. poskytnout informace. V odůvodnění uvedl:
"Z dostupného spisového materiálu vyplývá, že neexistuje důvod, pro který by nebylo možno údaje poskytnout, a protože požadovaná informace nebyla poskytnuta ve stanoveném termínu, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí."

3. července 2012 vydal nadřízený orgán druhé rozhodnutí ke stížnosti z 25. května 2012. První rozhodnutí bylo odesláno 28. června 2012 (předchozí bod). Ve druhém rozhodnutí postup povinného subjektu potvrdil (rozhodl tedy opačně než v prvním rozhodnutí). Rozhodnutí je nejen duplicitní, ale bylo vydáno jiným odborem než první rozhodnutí a bylo vydáno po zákonné lhůtě - na stížnost z 25. května odpověděl až 3. července. V odůvodnění uvedl, že stížnost nelze podat, pokud povinný subjekt překročí zákonnou lhůtu pro upřesnění žádosti. Stížnost ze dne 25. května 2012 byla ale podána proto, že povinný subjekt v zákonné lhůtě žádost nevyřídil. Opírá se o prodloužení lhůty. Už ale neuvádí, že k prodloužení lhůty došlo až po více než měsíci od podání žádosti. Ke stížnosti vůči úhradě nákladů uvedl, že rozhodne až mu bude stížnost předložena. V době odeslání rozhodnutí už ale měla být stížnost nadřízenému orgánu předložena.

Další rozhodnutí jsem zatím neobdržel.

Potřeboval bych zodpovědět tyto otázky:

1.) Má povinný subjekt v tomto případě právo na úhradu nákladů, pokud před požadavkem na úhradu nákladů promeškal zákonnou lhůtu? Dodávám, že důvodem pro pozdní výzvu k úhradě nákladů bylo překročení lhůty k požadavku na upřesnění. Tím došlo k nevyřízení žádosti v zákonném termínu.

2.) Jak je to s poučením o stížnosti proti výši nákladů? Musí povinný subjekt poučit žadatele o možnosti stížnosti a o tom komu adresovat stížnost (kterému nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu). Pokud povinný subjekt žadatele nepoučí, jaké to má důsledky?

3.) Jak se zachovat k duplicitnímu rozhodnutí o stížnosti? Druhé rozhodnutí bylo odesláno po lhůtě a je s opačným výsledkem než první. Směřuje vůči jiné věci, než směřovala stížnost.

4.) Pokud došlo v případě rozhodnutí o stížnosti vůči nákladům k překročení zákonné lhůty, je to důvodem pro bezplatné poskytnutí informací?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: po červenec 16, 2012 9:41 am    Předmět: Úhrada nákladů po překročení zákonné lhůty Odpovědět s citátem

ten příkaz z 28.6. je to co potřebujete
a je příp. exekuovatelný soudně pokud by na něj ve stanovené lhůtě nereagovali (mohou vydat i rozhodnutí o odmítnutí)

je třeba ověřit, kdy přesně jim byl doručen a kdy tedy lhůta uběhla
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZaložen: 17. 09. 2011
Příspěvky: 106

PříspěvekZaslal: po červenec 16, 2012 9:57 am    Předmět: duplicitní rozhodnutí Odpovědět s citátem

V rozhodnutí z 28.6. je konkrétně uvedeno:
"Úřadu městské části Praha 6, odbor kancelář tajemníka se přikazuje do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí žádost ze dne 3. 5. 2012, v rozsahu upřesněném v podání z 25. 5. 2012, vyřídit, tedy sdělit údaje o:"...

Přímo nadřízený orgán tedy přikázal informace sdělit.
Navíc povinný subjekt zaslal sice pozdě, ale přece kalkulaci nákladů. Z toho usuzuji, že rozhodnutí o odmítnutí není možné použít.

Rozhodnutí je datované k 27. 6., ale bylo odesláno 28.6. prostřednictvím datové schránky.
Povinný subjekt je úřadem, doručení tedy nastává okamžikem dodání do datové schránky, tzn. 28.6.2012.

Čekalo se ještě na doručení v případě mé osoby?

Je možné zodpovědět i ostatní otázky (pozdě vyžádaná úhrada nákladů, chybějící poučení)?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: po červenec 16, 2012 10:40 am    Předmět: Úhrada nákladů po překročení zákonné lhůty Odpovědět s citátem

doručení se vztahuje pouze k úřadu (tak jak je uvedeno ve výroku)
ale i to je třeba příp. před soudem doložit (např. potvrzením od nadřízeného správního orgánu)

na ten příkaz už musejí nyní ve stanovené lhůtě reagovat (předcházející kroky nejsou podstatné)


na úhradu nákladů již ztratili nárok a informace mají připravené (když zasílali výzvu k úhradě)
jinak obecně samotné nevyřízení stížnosti proti úhradě bohužel není důvodem pro bezplatné poskytnutí (lhůta během vyřizování stížnosti neběží)

více snad bude vědět někdo moudřejší
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZaložen: 17. 09. 2011
Příspěvky: 106

PříspěvekZaslal: st červenec 18, 2012 9:17 pm    Předmět: odepření práva na informace Odpovědět s citátem

Dostal jsem od povinného subjektu sdělení. Místo poskytnuté informace mi úřad sděluje, že je vydání podmíněno úhradou nákladů.

"v souladu s rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy... ze dne 27.06.2012 sdělujeme, že k 13.07.2012 bude připravena k odeslání informace o...
Vydání této informace je však podmíněno úhradou vzniklých nákladů na účet MČ Praha 6, který jsme Vám sdělili našim dopisem č.j. ..."

V předmětném rozhodnutí je ale uvedeno, že nic nebrání tomu, aby byly údaje poskytnuty (tzn. ani úhrada nákladů).

Na úhradu nákladů povinný subjekt nemá nárok už tím, že před požadavkem na úhradu byla překročena lhůta dle InfZ.

I kdyby měl MHMP vydat nějaké další rozhodnutí, je už po veškerých lhůtách dle InfZ. Zbývá něco jiného, než podat žalobu proti nečinnosti? Žaloba by byla směřováno vůči povinnému subjektu, neboť neposkytl informace i když mu to nadřízený nařídil.

Je možné si výkon rozhodnutí vymoci přes exekutora?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: čt červenec 19, 2012 11:20 am    Předmět: odepření práva na informace Odpovědět s citátem

asi bych zkusil podat ještě jednu stížnost na postup při vyřizování žádosti podle InfZ
s explicitní žádostí, aby to nadřízený správní orgán převzal a informace sám poskytl
(spis jsou povinni mu předložit i s požadovanými informacemi)
kopii bych zaslal tomu odboru, který příkaz vydal

soudní řízení každopádně není příliš rychlá cesta
výkon rozhodnutí (přímo soudem ukládány pokuty) a exekuce přes exekutora jsou rovnocenné


k samotným soudním řízením bych ještě doplnil,
že chyby správního soudu jsou navíc poměrně časté

v lepším případě jen stanoví prodlouženou lhůtu 1 měsíc(30 dnů) místo 15 dnů ze zákona
v horším případě nepřiznají žadateli nějakou část nákladů řízení (a proti tomu není přípustná kas. stížnost)
a v nejhorším případě pak rozhodnou zcela v neprospěch žadatele a je třeba se ještě dále bránit kasační stížností


soudní řízení je rychlé a efektivní, pouze pokud správní orgán sám po obdržení žaloby uzná své pochybení
a obratem ho také sám napraví (např. vydá požadované rozhodnutí či informace) a soud řízení následně zastaví
všechny ostatní varianty jsou vždy velice zdlouhavé a mnohdy i nákladné


Naposledy upravil JL dne po listopad 19, 2012 2:37 pm, celkově upraveno 1 krát
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: po červenec 30, 2012 5:08 pm    Předmět: odepření práva na informace Odpovědět s citátem

(smazat)

Naposledy upravil JL dne po listopad 19, 2012 2:38 pm, celkově upraveno 1 krát
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZaložen: 17. 09. 2011
Příspěvky: 106

PříspěvekZaslal: po červenec 30, 2012 9:59 pm    Předmět: Přiměřené zadostiučinění Odpovědět s citátem

Je možné po poskytnutí informace žádat spolu s přiměřeným zadostiučiněním také o příp. náklady, které soud nepřiznal (např. v rámci odpovědnosti za škodu)?

Uvítal bych informace o přiměřeném zadostiučinění.

Jaká je lepší cesta, když odvolací orgán nesprávně rozhodne?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZaložen: 17. 09. 2011
Příspěvky: 106

PříspěvekZaslal: čt srpen 02, 2012 9:04 pm    Předmět: Nečinnost Odpovědět s citátem

Zatím nemám ani požadovanou informaci, ani rozhodnutí o stížnosti vůči úhradě nákladů.

Mám směřovat žalobu na nečinnost vůči ÚMČ Praha 6 (protože neposkytl informaci po nařízení poskytnout z 28.6.2012), nebo proti Magistrátu hl. m. Prahy, protože nevydal rozhodnutí, nebo vůči oběma úřadům?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: pá srpen 03, 2012 10:44 am    Předmět: Nečinnost Odpovědět s citátem

rozhodnutí o stížnosti jen proti úhradě se nelze domáhat správní žalobou (je to jen procesní rozhodnutí)
viz také http://www.otevrete.cz/soudni-spory-a-kauzy/soudni-spory/nejvyssi-spravni-soud/ekologicky-pravni-servis-os-vs-ku-jihoceskeho-kraje-2-as-342008-rozsireny-senat-275.html

ještě je možné zkusit požádat nadřízený orgán - obecně Ministerstvo vnitra ODK (příp. Ministerstvo pro místní rozvoj pro stavební úřad),
aby opatřením proti nečinnosti magistrátu přikázali rozhodnutí vydat
to by snad měla být rychlejší cesta
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZaložen: 17. 09. 2011
Příspěvky: 106

PříspěvekZaslal: ne srpen 26, 2012 12:30 pm    Předmět: nařízení poskytnout informace Odpovědět s citátem

Magistrát hl. m. Prahy na můj podnět opět nařídil Úřadu MČ Praha 6 informace poskytnout.

ÚMČ Praha 6 je opakovaně chybujícím úřadem, dle dosavadních výsledků není evidentně schopen dodržovat InfZ. Je možné dosáhnout, např. rozhodnutím soudu, aby žádosti o InfZ vyřizoval jiný úřad, nebo jiný úředník?

Je nějaká jiná efektivní cesta, jak přimět povinný subjekt dodržovat InfZ a nařízení nadřízeného orgánu?

V soutěži otevřeno - zavřeno ÚMČ Praha 6 "trhá rekordy". Byl už letos několikrát nominován.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: ne srpen 26, 2012 6:41 pm    Předmět: nařízení poskytnout informace Odpovědět s citátem

odebrání není jednoduché a požadované informace jiný orgán typicky asi mít nebude

při stížnosti může nadřízený správní orgán věc převzít a informace sám poskytnout
(měly by být v předkládaném správním spisu)

na nerespektování závazného právního názoru si lze stěžovat
pomocí stížností dle §175 správního řádu, příp. požadovat přešetření u nadřízeného správního orgánu pokud by ji neuznali jako důvodnou


pak už jen postihy ve formě správní žaloby proti nečinnosti
(jsou projednávány relativně rychle, i po odstranění nečinnosti musejí uhradit náklady)

nebo žaloby exekuční, pokud příkaz nadřízeného správního orgánu ignorují/nesplní včas
(typicky desetitisícové pokuty, i opakovaně)

a je možné požadovat zadostiučinění za průtahy
(typicky jsou asi požadovány triviální informace, které měly být poskytnuty obratem)


správní řád obecně umožňuje odebrání věci v rámci opatření proti nečinnosti §80 odst. 4 písm.b,c
(typicky asi po opakovaném neuposlechnutí příkazu nadřízeného orgánu), ale ten se na této úrovni neuplatní
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky   Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014 Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete hlasovat v tomto fóru

 FAQFAQ   HledatHledat   Seznam uživatelůSeznam uživatelů   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   RegistraceRegistrace 
 NastaveníNastavení   Přihlásit, pro kontrolu soukromých zprávPřihlásit, pro kontrolu soukromých zpráv   PřihlášeníPřihlášení 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group