Obsah fóra Diskuse o otevřenosti veřejné správy

Diskusi o otevřenosti veřejné správy a archiv poradny provozuje Otevřená společnost, o.p.s.

Diskuse

Pro vkládání příspěvků do diskuse je třeba být registrován.

Poradna

Naleznete zde archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím z let 2000-2014.

Pokud chcete položit dotaz, nebo najít novější odpovědi, využijte prosím naší novou poradnu na adrese: poradna.otevrenaspolecnost.cz/pravo-na-informace


 

podání žaloby po příkazu nadřízeného orgánu

 
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky     Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí        Obsah fóra -> Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: pá listopad 04, 2011 11:28 am    Předmět: podání žaloby po příkazu nadřízeného orgánu Odpovědět s citátem

chtěl bych se pro jistotu zeptat, jaký je správný postup pokud není respektován příkaz nadřízeného správního orgánu
(vydaný na základě stížnosti podle Inf - přikaz žádost vyřídit)

obdržel jsem od Ministerstva vnitra následující sdělení:
"...v situaci, kdy existuje rozhodnutí nadřízeného orgánu je ochrana proti nečinnosti povinného subjektu, který má přikázáno jednat, ale nejedná, zajištěna oprávněním nespokojeného žadatele o informace podat si u soudu správní žalobu, konkrétně pak v daném případě žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu dle §79 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znení pozdějších předpisů. Žalovaným by v daném případě byl povinný subjekt, jakožto správní orgán, který je nečinný, tj. odmítá poskytnout informaci. Uvedený názor plně koresponduje se současnou judikaturou Nejvyššího správního soudu. Např. rozsudek ze dne 28.2.2011, č.j. 2Ans 9/2010-56, ve kterém se odkazuje i na jeho předchozí rozhodnutí sp.zn. 4Ans 4/2009, se zabývá aktivní legitimací pro podání žaloby na nečinnost správního orgánu, resp. kdo je v řízení o poskytnutí informací dle InfZ žalovaným..."

kdy lze tedy podat žalobu exekuční? (nikoli správní pro nečinnost)ještě by mě pak zajímala doložka/vyznačení vykonatelnosti
ministerstvo mi k tomu poskytlo pouze kopii doručenky (na samostatnou žádost), stačí to?

samotné rozhodnutí by snad mělo být v pořádku:
"Rozhodnutí
Povinnému subjektu ... se podle §16a odst. 6 písm b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, přikazuje, aby do patnácti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí žádosti o poskytnutí informací vyřídil."


Naposledy upravil JL dne čt listopad 08, 2012 4:00 pm, celkově upraveno 1 krát
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
O. Kužílek
Site Admin


Založen: 26. 10. 2000
Příspěvky: 1188

PříspěvekZaslal: so listopad 19, 2011 4:44 pm    Předmět: podání žaloby po příkazu nadřízeného orgánu Odpovědět s citátem

Sdělení MV je nepřesné - již příkaz vydaný na základě stížnosti podle § 16a InfZ je exekuovatelným titulem, a není třeba jej dále podpořit další - v zásadě obsahově stejnou - žalobou proti nečinnosti.
Na základě tohoto příkazu tedy můžete předložit soudu návrh na nařízení exekuce.

Otázkou pouze je, jak "kvalitní" je onen vydaný příkaz k vyřízení žádosti, zejména, zda je v něm správně označen povinný subjekt, předmět (žádost o informace), žadatel, a zda je správně označen jako Rozhodnutí.

Jde o obdobný postup, jako proběhl v tomto roce vůči pražskému magistrátu, který se kvůli nevyřízení žádosti též dostal do exekuce.

Naopak v případech, kdy by nečinnost nastala například tím, že by povinný subjekt nepředal odvolání nadřízenému orgánu, anebo kdy by nadřízený orgán nevyřídil odvolání či stížnost, by bylo nutno postupovat podle § 80 správního řádu, na což by v případě neúspěchu navázala žaloba proti nečinnosti. Teprve její příkaz by byl exekučním titulem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: út prosinec 06, 2011 7:44 pm    Předmět: podání žaloby po příkazu nadřízeného orgánu Odpovědět s citátem

skutečně to funguje:

"
Usnesení

Obvodní soud ..... rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí ..... k vymožení nepeněžitého plnění takto:

I. Soud nařizuje na základě vykonatelného rozhodnutí Ministerstva .....

k vynucení povinnosti povinného vyřídit podle §16a odst. 6, písm. b, zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí ..... (žádosti o poskytnutí informací)

výkon rozhodnutí uložením pokuty povinnému ve výši ..... 000,- Kč.

Povinný je povinen zaplatit uvedenou pokutu Obvodnímu soudu ...
Zaplacením pokuty se povinný nezprošťuje odpovědnosti za škodu.

Nesplní-li povinný ani poté vykonávané rozhodnutí, uloží mu soud na návrh oprávněného další přiměřené pokuty, dokud výkon rozhodnutí nebude zastaven.
Pokuty připadají státu.

II. Povinný je povinnen uhradit oprávněnému náklady řízení ve výši ..... Kč do 3 dnů od právní moci usnesení.
"pro úplnost ještě samotná žaloba:

"
obecný soud povinného - úplný název a adresa

žadatel (oprávněný) - jméno, datum narození, adresa
povinný subjekt (povinný) - úplný název a adresa

Věc: návrh na výkon rozhodnutí ústředního správního orgánu

pravomocným a vykonatelným rozhodnutím ústředního správního orgánu - Ministerstva ..... č.j. ..... ze dne ..... (exekuční titul), bylo uloženo žalovanému povinnému subjektu, aby ve stanovené lhůtě 15 dnů od doručení exekučního titulu řádně vyřídil žádosti o informace podané navrhovatelem dne .....

Povinný subjekt tuto stanovenou povinnosti dobrovolně nesplnil a stanovená lhůta uplynula marně. Žádám proto soud, aby nařídil výkon daného rozhodnutí. Vzhledem k nezastupitelnosti plnění navrhuji vynucení splnění uložené povinnosti ukládáním pokut.

V příloze zasílám zmíněné rozhodnutí, které současně navrhuji k listinným důkazům. Rozhodnutí jsem obdržel dne ....., povinnému bylo doručeno datovou schránkou dne .....
Dále zasílám v příloze sdělení Ministerstva ..... č.j. ..... ze dne ..... s doručenkou k danému rozhodnutí, které navrhuji také k listinným důkazům.

Dovoluji si požádat o úhradu nákladů řízení spočívajících v zaplaceném soudním poplatku 1.500,-Kč a vyhotovení úředně ověřených kopií exekučního titulu a sdělení o jeho doručení ..... Kč.


Navrhuji tedy, aby soud po projednání návrhu vydal ve věci následující rozhodnutí:

I. Nařizuje se výkon rozhodnutí Ministerstva ..... č.j. ..... ze dne ..... k vymožení stanovené povinnosti řádně vyřídit žádosti o informace podané navrhovatelem dne .....

II. Povinný subjekt je povinen uhradit náklady řízení.


datum, podpis

Přílohy:
.....
"


je třeba uhradit soudní poplatek 1.500 Kč
a doložit úředně ověřené kopie - samotné rozhodnutí a sdělení o doručeníje to částečně zveřejněné na webu magistrátu
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/uredni_deska_a_oznameni/povinne_zverejnovane_informace/Zakon_106.html
(některá usnesení bohužel stále zatajují)

konkrétně:
http://www.praha.eu/public/8/f0/1e/1376129_250082_Poskytnuta_informace_dle_zakona.pdf

jinak by to poskytl k žádosti i soud samotný, včetně všech rozhodnutí odvolacího soudu


spisové značky k příkladům exekucím (na základě příkazu nadřízeného orgánu):
sp.zn. 34E 354/2012 Obvodního soudu pro Prahu 1 z 30.3.2012
+sp.zn. 15Co 193/2012 Městského soudu v Praze z 16.5.2012

sp.zn. 34E 31/2012 Obvodního soudu pro Prahu 1 z 2.2.2012
+sp.zn. 25Co 110/2012 Městského soudu v Praze z 15.5.2012

sp.zn. 34E 2120/2011 Obvodního soudu pro Prahu 1 z 23.11.2011
+sp.zn. 22Co 81/2012 Městského soudu v Praze z 13.6.2012k nařízení exekuce (výkonu rozhodnutí) je příslušný obvodní soud podle sídla povinného subjektu
o příp. odvolání povinného subjektu pak rozhoduje nadřízený městský soud

stačí žádost poslat emailem na podatelnu soudu, kopii svého vlastního rozhodnutí zašlou bez problémů obratem
v exekučním řízení (o výkonu rozhodnutí) se rozhoduje usnesením

(samozřejmě povinný subjekt musí také všechny dokumenty na žádost poskytnout)


Naposledy upravil JL dne čt listopad 08, 2012 4:02 pm, celkově upraveno 3 krát
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: út prosinec 06, 2011 8:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

(smazat)

Naposledy upravil JL dne čt listopad 08, 2012 4:01 pm, celkově upraveno 1 krát
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZaložen: 17. 09. 2011
Příspěvky: 106

PříspěvekZaslal: so září 22, 2012 10:38 am    Předmět: přístup k žalobě/rozhodnutí Odpovědět s citátem

Dobrý den,
je možné se k žalobě, nebo jejímu výsledku (usnesení soudu) nějak dostat?
Který soud v tomto případě rozhodoval?
Díky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: so září 22, 2012 11:23 am    Předmět: Odpovědět s citátem

(smazat)

Naposledy upravil JL dne čt listopad 08, 2012 4:02 pm, celkově upraveno 2 krát
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: so září 22, 2012 11:35 am    Předmět: Odpovědět s citátem

(smazat)

Naposledy upravil JL dne čt listopad 08, 2012 3:58 pm, celkově upraveno 1 krát
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZaložen: 17. 09. 2011
Příspěvky: 106

PříspěvekZaslal: so září 22, 2012 11:53 am    Předmět: soudy Odpovědět s citátem

Městský soud v Praze je uveden jako nadřízený orgán, nebo proč jsou vždy uvedeny oba soudy?

Návrh na výkon rozhodnutí se podává u obvodního soudu?

Je tedy možné usnesení/rozsudky někde stáhnout, nebo je nutné podat u příslušných soudů žádosti dle InfZ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZaložen: 17. 09. 2011
Příspěvky: 106

PříspěvekZaslal: so říjen 20, 2012 1:09 pm    Předmět: forma rozhodnutí Odpovědět s citátem

Jak je to s rozhodnutím nadřízeného orgánu?
V mém případě jsem podal 4 stížnosti a to proto, že první tři rozhodoval povinný subjekt místo nadřízeného orgánu. Čtvrtou stížnost rozhodoval nadřízený orgán, ale vydal o tom jen sdělení, nikoliv rozhodnutí.
Sdělení nebylo označeno jako rozhodnutí a nesplňovalo náležitosti rozhodnutí jako např. poučení o odvolání.

Na podnět k nečinnosti bylo takto odpovězeno:
"Není také správný Váš výklad zákona č. 106/1999 Sb., potažmo správního řádu, že Vaše stížnosti musí být vždy vyřízeny rozhodnutím; tento akt je vydáván vždy pouze tehdy, rozhoduje-li se o právech nebo povinnostech osob nebo, stanoví-li tak zákon. "

Jak je to tedy s vydáním rozhodnutí? Musí být o stížnosti vydáno rozhodnutí, které splňuje náležitosti dle správního řádu (§67-71)?

Pokud bylo na nečinnost upozorněno a byl vydáno sdělení, resp. usnesení s tím, že žádné rozhodnutí vydáno nebude, má být věc dále řešena jako žaloba proti nečinnosti?


O. Kužílek napsal:


Otázkou pouze je, jak "kvalitní" je onen vydaný příkaz k vyřízení žádosti, zejména, zda je v něm správně označen povinný subjekt, předmět (žádost o informace), žadatel, a zda je správně označen jako Rozhodnutí.

Jde o obdobný postup, jako proběhl v tomto roce vůči pražskému magistrátu, který se kvůli nevyřízení žádosti též dostal do exekuce.

Naopak v případech, kdy by nečinnost nastala například tím, že by povinný subjekt nepředal odvolání nadřízenému orgánu, anebo kdy by nadřízený orgán nevyřídil odvolání či stížnost, by bylo nutno postupovat podle § 80 správního řádu, na což by v případě neúspěchu navázala žaloba proti nečinnosti. Teprve její příkaz by byl exekučním titulem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: so říjen 20, 2012 10:12 pm    Předmět: podání žaloby po příkazu nadřízeného orgánu Odpovědět s citátem

výše uvedené se ale týkalo situace, kdy již samotná stížnost byla uspěšná
a nadřízeným orgánem byl rozhodnutím vydán příkaz k vyřízení
(správně sepsaný s uvedením všeho jak má být)

obdobný (vykonatelný) příkaz vydá soud na základě nečinnostní žaloby

teprve pokud takový příkaz ignorují přichází na řadu exekuce/výkon rozhodnutí

klíčovým aspektem je ta skutečnost, že část požadované informace nebyla poskytnuta
ani nebyla řádně vypořádána rozhodnutím o (částečném) odmítnutí
(které by pak samo bylo přezkoumatelné soudem)
domnívám se, že žaloba proti rozhodnutí má přednost (před žalobou proti nečinnosti)
pokud je ale z toho patrné kdo co činí, vůči komu, předmět a verdikt
a tedy že je tím žadateli právo na informace definitivně odepřeno bez možnosti dalších opravných prostředků
(vydáno správným kompetentním orgánem a obsahující jasný projev vůle)

viz také např. http://forum.otevrete.cz/viewtopic.php?t=3431


samozřejmě žaloba proti nečinnosti má jinak výhodu, že je projednávána přednostně


Naposledy upravil JL dne čt listopad 08, 2012 4:04 pm, celkově upraveno 2 krát
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZaložen: 17. 09. 2011
Příspěvky: 106

PříspěvekZaslal: so říjen 20, 2012 10:46 pm    Předmět: náležitosti rozhodnutí Odpovědět s citátem

Jde mi o náležitosti rozhodnutí.
Pokud povinný subjekt, nebo jemu nadřízený orgán vydá sdělení, které je označeno jako sdělení a nemá náležitosti rozhodnutí, mám podat žalobu proti nečinnosti?

Na jedné straně lze podat žalobu proti rozhodnutí, ne proti sdělení.
Na druhé straně ne vždy záleží na všech náležitostech rozhodnutí.

Odvolávám se např. na rozsudek NSS: 9 As 76/2007-52:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2007/0076_9As__0700052A_prevedeno.pdf

Na páté straně rozhodnutí je uvedeno:
"Je proto nevýznamné, zda je úkon správního orgánu jako rozhodnutí
výslovně označen a zda má zákonem předepsanou formu či nikoliv."


Jak je to tedy s žalobou, když je vydáno něco, co není rozhodnutím - nemá náležitosti rozhodnutí (např. poučení o odvolání), není označeno jako rozhodnutí, není vydáno ve lhůtě pro rozhodnutí?

Pokud bylo podáno více stížností, musí být vydáno více rozhodnutí, nebo stačí jedno o té poslední a ty předchozí nemusí být řešeny?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: st říjen 31, 2012 8:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

(smazat)

Naposledy upravil JL dne čt listopad 08, 2012 4:04 pm, celkově upraveno 1 krát
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZaložen: 17. 09. 2011
Příspěvky: 106

PříspěvekZaslal: st říjen 31, 2012 10:42 pm    Předmět: náležitosti rozhodnutí Odpovědět s citátem

V tomto případě ale byly podány 4 stížnosti.
První tři rozhodoval povinný subjekt místo nadřízeného orgánu (nejednalo se o vyřízení stížnosti poskytnutím informací do 7 dnů).
Jak je to v případě prvních třech stížnosti? Musí být vydáno rozhodnutí nadřízeným orgánem?

U čtvrté stížnosti bylo vydáno sdělení.
Sdělení neobsahuje poučení o odvolání.

Ministerstvo shrnuje sdělení o stížnosti takto:

"S ohledem na uvedené okolnosti, nebyl stěžovatel oprávněn podat stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., nebo%t tento speciální institut zavedený novelou zákona č. 61/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., je možné uplatnit jen z výše taxativně uvedených důvodů, přičemž ta informace, která režimu zákona č. 106/1999 Sb. podléhá, jak plyne ze spisu, byla stěžovateli řádně poskytnuta. Tvrzení stěžovatele o překročení lhůty k poskytnutí informací není s ohledem na uvedené skutečnosti namístě, když danou informaci měl stěžovatel de facto k dispozici již ode dne 22.9.2011.

S ohledem na vše shora uvedené konstatuje Ministerstvo zdravotnictví, že HSHMP informaci ve smyslu ustanovení ů 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. poskytla stěžovateli úplnou, a ostatní podněty, stížnosti a oznámení stěžovatele vyřídila v souladu s platnou právní úpravou."

Nevyplývá z toho tedy to že je tímto sdělením žadateli právo na informace definitivně odepřeno bez možnosti dalších opravných prostředků.

Má tedy jít o žalobu proti nečinnosti?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky   Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014 Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete hlasovat v tomto fóru

 FAQFAQ   HledatHledat   Seznam uživatelůSeznam uživatelů   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   RegistraceRegistrace 
 NastaveníNastavení   Přihlásit, pro kontrolu soukromých zprávPřihlásit, pro kontrolu soukromých zpráv   PřihlášeníPřihlášení 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group