Obsah fóra Diskuse o otevřenosti veřejné správy

Diskusi o otevřenosti veřejné správy a archiv poradny provozuje Otevřená společnost, o.p.s.

Diskuse

Pro vkládání příspěvků do diskuse je třeba být registrován.

Poradna

Naleznete zde archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím z let 2000-2014.

Pokud chcete položit dotaz, nebo najít novější odpovědi, využijte prosím naší novou poradnu na adrese: poradna.otevrenaspolecnost.cz/pravo-na-informace


 

stanovisko Městského soudu v Praze ke zveřejňování informací

 
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky     Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí        Obsah fóra -> Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: út říjen 18, 2011 7:09 pm    Předmět: stanovisko Městského soudu v Praze ke zveřejňování informací Odpovědět s citátem

Dobrý den,

obdržel jsem následující stanovisko Městského soudu v Praze
k otázce zveřejňování poskytnutých informací (§5 odst. 3 InfZ)
zaslané ministrovi spravedlnosti:


"
Vážený pane ministře,

na poradě s předsedy obvodních soudů v Praze dne 19.září 2011 byl nastolen a řešen problém, s nímž se postupně všechny tyto soudy včetně Městského soudu v Praze zabývaly, případně nepochybně zabývat budou. Jde o realizaci ustanovení §5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., které povinným subjektům ukládá do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, případně (pokud byly informace poskytnuty v jiné než elektronické podobě nebo jde o informace mimořádně rozsáhlé) zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah. Podotýkám, že tato problematika je řešena na základě podání jediného žadatele, a to ....

Již v materiálu Ministerstva vnitra nazvaném "Analýza účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím" z 20.listopadu 2007, jehož přípravy se rezort spravedlnosti bohužel nezúčastnil, je uvedeno, že povinným subjektům, které ke zpracování analýzy zaslaly svá vyjádření, se ust. §5 odst. 3 InfZ jeví jako v praxi obtížně aplikovatelné. Jde přitom o ustanovení, které bylo do novely zákona č. 61/2006 Sb. doplněno až v Poslanecké sněmovně. Materiál poukazuje na to, že zákon neupravuje způsob zveřejnění informace (zda má být zveřejněna i podaná žádost, bez které v mnoha případech nebude poskytnutá informace srozumitelná, ani dobu, po kterou má být informace zveřejněna). Byly proto vzneseny požadavky na zrušení této povinnosti, na její upřesnění nebo změnu povinnosti na možnost takového zveřejnění (v případě, že jde o informace svým významem objektivně přesahující konkrétní zájem žadatele). Při zpracování materiálu bylo také zjištěno, že tato povinnost je povinnými subjekty plněna pouze sporadicky. Zpracovateli materiálu se jevila jako optimální změna z povinnosti na možnost. K žádné změně zákonné úpravy však v následujících letech nedošlo.

Daný problém na základě stížnosti řešila ve vztahu k Ministerstvu spravedlnosti předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 JUDr. Jaroslava Pokorná (věc 40Spr 4019/2011). Poté, co rozhodnutím ze dne 15.7.2011, č.j. 291/2011-OT-OSV/3, byl podle §16a odst. 6 písm. a) InfZ postup Obvodního soudu pro Prahu 4 potvrzen a stížnost zamítnuta, byla téhož dne pod č.j. 291/2011-OT-OSV/4 vyhotovena "Výzva k nápravě", kterou byl Obvodní soud pro Prahu 4 požádán o bezodkladné zajištění nápravy nedostatečně plněných povinností stanovených v §5 odst. 3 InfZ a o sdělení, jakým způsobem byla náprava zjednána. Na dotaz odd. IT soudu, jakým způsobem v takovém případě postupuje samo ministerstvo, Mgr. Jaroslav Rozsypal dne 8.srpna 2011 e-mailem sdělil, že podstatné a důležité informace ministerstvo publikuje kontextuálně, tj. v jednotlivých tématických oddílech, protože jinak to už s ohledem na množství dotazů ani není možné. Dále uvedl, a to v souladu s tím, co je uvdeno výše, že povinnost vymezená v §5 odst. 3 InfZ je ostatně odbornou veřejností v současnosti vnímána jako poněkud nadbytečná. Vyslovil ovšem současně, že zákon ji stanoví, žadatel ... poukázal na její neplnění ze strany soudu, proto bylo nutno soudu toto pochybení vytknout. Náprava pak zřejmě vzhledem k četnosti dotazů směřujících k soudu nebude představovat nadměrnou zátěž pracovníků soudu.

Stejný postup pak realizoval v naší věci Spr 2495/2011, kdy výzva k nápravě ve vztahu ke zdejšímu soudu byla učiněna dopisem ze dne 7.září 2011, čj. 341/2011-OT-OSV/4.

Vzhledem k vylíčeným skutečnostem se na Vás, vážený pane ministře, obracím se žádostí o zaujetí stanoviska k plnění uvedené povinnosti. Je zřejmé, že jde o institut zjevně přežilý, jeho zákonná úprava, a to jak v §5 odst. 3 InfZ, tak v Instrukci Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 24.7.2009, č.j. 13/2008-SOSV-SP, je natolik vágní, že neřeší problémy již ve shora citovaném materiálu naznačené. Stanovisko, že takovýto institut je třeba naplňovat, protože ho zákon upravuje a stěžovatel (jediný) se ho domáhá, se jeví značně nekoncepční a nesystémové. Neobstojí pak ani názor, že pro soudy plnění takové povinnosti nebude představovat zátěž. Soudy jsou povolány především k souzení, pro realizaci povinností podle InfZ nemají samostatný aparát a počet žádostí rapidně stoupá (u Městského soudu v Praze v roce 2010 cca 190 žádostí, do poloviny září 2011 již cca 150). Za této situace se jeví jako řešení navrhnout legislativní změny ve smyslu shora citovaného materiálu (povinnost zrušit nebo změnit na možnost v případech hodných zobecnění) a v případě zachování této povinnosti upravit konkrétní postup při zveřejňování ve shora naznačených směrech, a to též zejména s ohledem na masivní akcentování ochrany osobních údajů, aby se zveřejňování informací nedostalo s takto přísně stanovenými hledisky do rozporu. Případně je možné se řídit metodou naznačenou v dopisu Mgr. Rozsypala, tj. podstatné a důležité informace publikovat kontextuálně, tj. v jednotlivých tématických oddílech.

Pokud jde o žádosti ..., vyčkáme s jejich realizací Vašeho stanoviska. O tomto postupu budeme informovat jak ..., tak všechny přdsedy obvodních soudů v Praze a konečně oddělení styku s veřejností, odbor tiskový, sekci kabinetu ministra Ministerstva spravedlnosti ČR (agenda svobodného přístupu k informacím), reprezentovanou Mgr. Jaroslavem Rozsypalem.

S pozdravem

JUDr. Jan Sváček
předseda Městského soudu v Praze
"
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: út říjen 18, 2011 7:33 pm    Předmět: dodatek Odpovědět s citátem

ještě bych dodal, že se patrně jedná i o reakci na první místo Městského soudu v Praze
v rámci pořádané soutěže Otevřeno x Zavřeno v kategorii Zavřeno - Přístup k informacím
(dopis je z 3.10.2011, Spr 3638/2011)

lze ještě nějak dále přispět k naplnění zákona v této oblasti?

Městský soud v Praze (+některé podřízené) se tomuto zjevně urputně brání
a dávají tak přednost utajování / nezveřejňování informací,
které by někdy mohly vést ke kontrole jejich činnosti
každopádně ani po "vítězství" v soutěži nápravu nezjednali

naproti tomu nejvyšší soudy a soud ústavní nemají se zákonem problémy
a sami automaticky zveřejňují i svá rozhodnutí
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
O. Kužílek
Site Admin


Založen: 26. 10. 2000
Příspěvky: 1188

PříspěvekZaslal: út listopad 15, 2011 5:21 am    Předmět: stanovisko Městského soudu v Praze ke zveřejňování informací Odpovědět s citátem

Ustanvoení § 5/3 InfZ je skutečně v něčem problematické. Například zveřejnění některých konkrétních dokumentů z jednotlivých kauz, které nemají žádný význam pro kohokoliv dalšího, nutno uznat za málo přínosné. Uvidíme, zda se v chystané novelizaci InfZ tato věc nějak vyvine.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: čt prosinec 15, 2011 9:34 pm    Předmět: stanovisko Městského soudu v Praze ke zveřejňování informací Odpovědět s citátem

zveřejňované poskytnuté informace z konkrétních kauz často ale obsahují také informace o celé řadě různých pochybení správních orgánů (či velmi velmi pozoruhodných postupů)

nelze tedy pominout ani význam samotného zveřejnění jako prostředku pro veřejnou kontrolu jejich činnosti (či nečinnosti)

povinný subjekt typicky sám o sobě rozhodně nemá zájem na tom, aby se nějaké takové informace musely zveřejnit
a v tomto kontextu by tedy měli velmi výraznou tendenci označit to za "konkrétní/jednotlivý" případ, který ale není vůbec vhodný k "obecnému" zveřejnění

konkrétní kauzy jsou pak zároveň také ilustrací toho, jak rozhodhuje daný úřad v obdobných věcech a pravděpodobně tak bude rozhodovat i v budoucnu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: ne červen 10, 2012 10:38 pm    Předmět: stanovisko Městského soudu v Praze ke zveřejňování informací Odpovědět s citátem

ministr spravedlnosti k tomu nyní upravil směrnici (č.j. 575/2011-OT-OSV ze dne 6.6.2012)
je to na úřední desce ministerstva (http://infodeska.justice.cz/soubor.aspx?souborid=2274076)

„Informace poskytnuté jednotlivým žadatelům zveřejní povinný subjekt způsobem
umožňujícím dálkový přístup jen tehdy, mají-li obecný význam pro širší okruh žadatelů.
Povinný subjekt zajistí dostupnost takto zveřejněných informací po dobu jednoho roku.“

není to omezení nad rámec zákona?

typicky tak odmítají zveřejnit své vlastní rozsudky/rozhodnutí
nebo pokuty, které byly danému subjektu (soudu/ministerstvu) uloženy
či třeba informace o naprostém nedodržování zákonných lhůt apod.
(protože údajně nemají onen "obecný význam")
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky   Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014 Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete hlasovat v tomto fóru

 FAQFAQ   HledatHledat   Seznam uživatelůSeznam uživatelů   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   RegistraceRegistrace 
 NastaveníNastavení   Přihlásit, pro kontrolu soukromých zprávPřihlásit, pro kontrolu soukromých zpráv   PřihlášeníPřihlášení 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group