Obsah fóra Diskuse o otevřenosti veřejné správy

Diskusi o otevřenosti veřejné správy a archiv poradny provozuje Otevřená společnost, o.p.s.

Diskuse

Pro vkládání příspěvků do diskuse je třeba být registrován.

Poradna

Naleznete zde archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím z let 2000-2014.

Pokud chcete položit dotaz, nebo najít novější odpovědi, využijte prosím naší novou poradnu na adrese: poradna.otevrenaspolecnost.cz/pravo-na-informace


 

faktická nečinnost

 
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky     Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí        Obsah fóra -> Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
JirkaZaložen: 17. 09. 2011
Příspěvky: 106

PříspěvekZaslal: út srpen 19, 2014 7:40 pm    Předmět: faktická nečinnost Odpovědět s citátem

V dubnu 2013 jsem podal žádost o informace dle InfZ.
Docházelo k ping pongu mezi povinným subjektem a odvolacím orgánem.
Byla vydána tři usnesení o nečinnosti odvolacího orgánu.

2.6.2014 vrátil odvolací orgán povinnému subjektu věc k novému projednání.
Zákonná lhůta upylnula marně, povinný subjekt byl nečinný.
Proto jsem podal 3.7.2014 žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti.
Namítal jsem nevyřízení věci po nařízení odvolacího orgánu a nerespektování stanoviska
odvolacího orgánu. Odvolal jsem se na stanovisko MV, které toto jednání popisuje jako faktickou nečinnost.

Usnesení o nečinnosti ve lhůtě vydáno nebylo.
MHMP vydal usnesení o nečinnosti 7.8.2014 (tedy více než měsíc po doručení žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti).
MHMP v usnesení uvedl, že povinný subjekt rozhodl 26.6.2014 (tzn. po lhůtě) a rozhodnutí bylo doručeno ve stejný den, jako byla podána žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti.
Povinný subjekt tak již není formálně nečinný. Tím, že dochází k ping-pongu mezi povinným subjektem a odvolacím orgánem se nezabýval ačkoli to je faktická nečinnost. Stejně tak se nezabýval stanoviskem MV.

Na závěr usnesení MHMP poznamenal:
"Žadatel dále požadoval, aby OKC MHMP provedl kroky k zamezení recidivy. K tomu je třeba uvést, že zákonodárce do InfZ, ani do správního řádu nezapracoval jakékoliv limity zneužívání zákonných institutů obou předpisů"
To tedy znamená, že i když se žadatel brání systematickému odepírání práva na informace a MV k ping pongu vydalo své stanovisko, MHMP a jemu podřízená městská část si mohou prakticky donekonečna věc předávat prostřenictvím vydání vadného rozhodnutí a zrušení vadného rozhodnutí.
Věc ještě zhoršuje opakované nedodržování lhůt dle InfZ.
MHMP se dostal obdobně rozsáhlou obstrukcí dokoncei i do důvodové zprávy k novele InfZ.
http://www.otevrete.cz/downloadfile/duvodova-zprava-k-navrhu-zakona/

Lze se takovéto systematické obstrukci nějak bránit?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: čt srpen 21, 2014 11:53 am    Předmět: Odpovědět s citátem

bohužel nekonečný cyklus odmítnutí-zrušení odmítnutí nemá moc řešení
u správního soudu vás jen odkážou na náhrahu škody/zadostiučinění za nesprávný úřední postup

a v řízení o zadostiučinění vám soud řekne, že jde "jen" o informace
úřady si tedy mohou dovolit opakovaně porušovat lhůty i vydávat zjevně nezákonná rozhodnutí do nekonečna

jediné trochu postižitelné je, pokud povinný subjekt nevydá své nové rozhodnutí ani po uplatněné stížnosti
pak lze podat správní žalobu proti nečinnosti u které možná budou muset zaplatit náklady (pokud vám je ovšem soud přizná)
správní soud bohužel občas také řekne, že se jedná "jen" o jednoduché informace a jsou zde tedy okolnosti zvláštního zřetele hodné, aby náklady vůbec přiznány nebyly
a správní soud tedy za důsledné vymáhání informačního práva pak fakticky postihne žadatele nikoli úřad (typicky nesrovnatelně větší subjekt ve srovnání s žadatelem), který činí zjevně systematicky obstrukce

můžete tedy maximálně apelovat na dodržování závazného právního názoru nadřízeného orgánu
a zcela formálně podat žádost o zadostiučení
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: pá srpen 29, 2014 1:31 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

pro inspiraci od MV ODK (opakované rušení rozhodnutí MHMP):
citace:
V této souvislosti odvolací orgán odkazuje na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. dubna 2014, čj. 10 A 18/2014 – 52, v němž konstatoval, že proti obstrukci povinného subjektu, která spočívá v opakovaném vydávání nepřezkoumatelných prvoinstančních rozhodnutí o odmítnutí informace a jejich opakovaném rušení v odvolacím řízení, se nelze bránit zásahovou žalobou. V tomto případě je adekvátním prostředkem obrany žaloba podaná proti zrušujícímu rozhodnutí o odvolání, jde-li o několikáté zrušující rozhodnutí založené na stejných nebo podobných důvodech, a lze tedy dovodit, že se skutečně jedná ze strany povinného subjektu o obstrukci, jejímž jediným cílem je zabránit realizaci práva žadatele na informace a znemožnit mu přístup k soudu. Pakliže by Ministerstvo vnitra jakožto žalovaný bylo odsouzeno k zaplacení soudních výloh, bude požadovat jejich regresní úhradu od povinného subjektu, neboť nezákonně postupuje právě Magistrát hl. města Prahy, který nerespektuje závazný názor svého nadřízeného orgánuhttp://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2014/18_2014_oziveni_CD_zasah_20140430144634_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=EvidencniListVety&evl_id=61317
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZaložen: 17. 09. 2011
Příspěvky: 106

PříspěvekZaslal: čt září 18, 2014 6:50 pm    Předmět: Návrh výroku rozsudku Odpovědět s citátem

Pokud má být podána žaloba proti rozhodnutí o odvolání, jak má znít návrh výroku rozsudku?
Zrušit rozhodnutí? Co by pak měl učinit odvolací orgán, když nemůže informace poskytnout? (odvolací správní orgán nemůže svým rozhodnutím změnit rozhodnutí orgánu územního samosprávného celku vydané v samostatné působnosti)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: pá září 19, 2014 12:01 am    Předmět: Odpovědět s citátem

ještě tam probíhá kasační stížnost - sp.zn. 6As 113/2014
http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=InfoSoud&kau_id=148110

obecně petit:
I. rozhodnutí odvolacího a prvoinstančního orgánu se ruší
II. prvoinstančnímu orgánu se přikazuje informace poskytnout
III. žalovaný (odvolací orgán) je povinen uhradit náklady řízení

namátkově pozitivní příklady tohoto charakteru:
sp.zn. 9A 163/2010-56-63 ze dne 31.3.2014 Městského soudu v Praze
sp.zn. 11A 163/2012-64 ze dne 5.12.2013 Městského soudu v Praze
sp.zn. 3A 49/2011-72 ze dne 7.9.2011 Městského soudu v Praze
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZaložen: 17. 09. 2011
Příspěvky: 106

PříspěvekZaslal: út září 30, 2014 4:53 pm    Předmět: průběh řízení Odpovědět s citátem

Pokud dochází k ping pongu a je podána žaloba, znamená to, že po jejím podání je vydáno ještě několik rozhodnutí a původní žalované rozhodnutí již není tím posledním v projednávané věci v době vydání rozsudku.

Má tedy žadatel podat žalobu a proti dalšímu prvoinstančnímu rozhodnutí se neodvolávat i když je evidentně vadné?

Nebo se má žadatel dále odvolávat a průběžně měnit rozhodnutí, vůči kterému podává žalobu?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: út září 30, 2014 5:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

v rámci žaloby proti rozhodnutí má úřad možnost svůj postup sám revidovat (viz § 62 s.ř.s.)
citace:
(1) Dokud soud nerozhodl, může odpůrce vydat nové rozhodnutí nebo opatření, popřípadě provést jiný úkon, jimiž navrhovatele uspokojí, nezasáhne-li tímto postupem práva nebo povinnosti třetích osob. Svůj záměr navrhovatele uspokojit sdělí správní orgán soudu a vyžádá si správní spisy, pokud je již soudu předložil......

dobrovolné uspokojení navrhovatele pak může vést k zastavení i s přiznanými náklady (§60 odst. 3 věta druhá s.ř.s.)
jinak je ale obecně nutno trvat na explicitním zrušení vydaného nezákonného rozhodnutí soudem

po vydání rozsudku je úřad typicky plně vázán instrukcemi soudu
pokud by je však nerespektoval lze i proti novému rozhodnutí podat správní žalobu
(příp. odvolání a pak žalobu pokud bylo zrušeno až prvoinstanční rozhodnutí)

u InfZ by měl správní soud k žalobě proti rozhodnutí ale vyslovit rovnou explicitní příkaz (tedy sám posoudit zda informační povinnost na dané informace dopadá či nikoli) - §16 odst.4 InfZ
citace:
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.


pokud by řízení soudu trvalo nepřiměřeně dlouhou dobu, lze podat
stížnost na průtahy u předsedy daného soudu - rozhoduje do 1 měsíce
či návrh na určení lhůty o kterém rozhoduje nadřízený soud (NSS) do 5+20dnů
u žaloby proti rozhodnutí by jim obecně nemělo projít více než asi 2 roky
- viz http://forum.otevrete.cz/viewtopic.php?t=3463
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaZaložen: 17. 09. 2011
Příspěvky: 106

PříspěvekZaslal: po listopad 24, 2014 11:38 pm    Předmět: ignorování názoru nadřízeného orgánu Odpovědět s citátem

Povinný subjekt i nadále ignoruje odvolací orgán. Ten jej přímo upozornil na nutnost vázat se právním názorem odvolacího/nadřízeného orgánu.
Je tedy správným postupem podat další odvolání a zároveň podat žalobu proti rozhodnutí odvolacího orgánu?
V případě dalšího zrušení rozhodnutí povinného subjektu stáhnout žalobu a vymáhat náklady?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: út listopad 25, 2014 3:16 am    Předmět: Odpovědět s citátem

nekonečný cyklus aktuálně řeší NSS v rámci sp.zn. 6 As 113/2014
http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=InfoSoud&kau_id=148110
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2014/18_2014_oziveni_CD_zasah_20140430144634_prevedeno.pdf
se správní žalobou bych tedy raději počkal až na výsledek
(obecně náklady jsou zvláště při zastavení prakticky na libovůli soudu,
aktuálně někdy přiznají i paušální náklady podle posledního nálezu ÚS)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky   Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014 Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete hlasovat v tomto fóru

 FAQFAQ   HledatHledat   Seznam uživatelůSeznam uživatelů   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   RegistraceRegistrace 
 NastaveníNastavení   Přihlásit, pro kontrolu soukromých zprávPřihlásit, pro kontrolu soukromých zpráv   PřihlášeníPřihlášení 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group