Obsah fóra Diskuse o otevřenosti veřejné správy

Diskusi o otevřenosti veřejné správy a archiv poradny provozuje Otevřená společnost, o.p.s.

Diskuse

Pro vkládání příspěvků do diskuse je třeba být registrován.

Poradna

Naleznete zde archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím z let 2000-2014.

Pokud chcete položit dotaz, nebo najít novější odpovědi, využijte prosím naší novou poradnu na adrese: poradna.otevrenaspolecnost.cz/pravo-na-informace


 

Ochrana před nečinností

 
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky     Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí        Obsah fóra -> Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Petr1Založen: 25. 02. 2014
Příspěvky: 9

PříspěvekZaslal: út únor 25, 2014 2:11 am    Předmět: Ochrana před nečinností Odpovědět s citátem

Dobrý den,
podal jsem žádost o informace ústřednímu správnímu úřadu. Ten ji ve lhůtě v plném rozsahu odmítl.

Podal jsem tedy rozklad podle § 16, který nebyl ve lhůtě 15 pracovních dnů vyřízen. Věc jsem urgoval, byla mi poskytnuta informace o stavu řízení, v níž úřad uvádí, že si myslí, že má lhůtu delší (15 dnů na předání spisu+15 pracovních dnů na vyřízení). Nicméně i tato delší lhůta marně uplynula, aniž by úřad vůči mně učinil jakýkoliv úkon.

Jak se bránit proti nečinnosti? Asi ne podle správního řádu, protože by nápravu měl sjednávat vedoucí úřadu, který je sám nečinný.

Žalobou proti nečinnosti správního orgánu podle § 79 s.ř.s.? Přímo proti vedoucímu úřadu (který rozhoduje o odvolání-rozkladu), nebo proti úřadu jako celku (první instanci)?

Nebo napadnout žalobou už (prvoinstanční) rozhodnutí správního orgánu o odmítnutí žádosti podle § 65 s.ř.s.? Protože možnosti nápravy jsem vyčerpal (rozklad)?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: út únor 25, 2014 10:37 am    Předmět: Odpovědět s citátem

pro jistotu podat žádost o opatření proti nečinnosti odvolacího orgánu
a po uplynutí 30 dnů možno podat žalobu proti nečinnosti odvolacího orgánu

řízení k žalobě proti nečinnosti trvá asi 6 měsíců, soudní poplatek je 2tis. Kč
bohužel kvalita soudců ve správním soudnictví a jejich znalost judikatury je velmi velmi různorodá
a tak s nenulovou pravděpodobností budete muset podat ještě kasační stížnost
(+5tis. Kč soudní poplatek a povinné zastoupení advokátem)

jsou ale ministerstva, která opravné prostředky podle InfZ trvale ignorují
viz např. infodeska Ministerstva spravedlnosti ČR
http://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=101000
a přehled jejich soudních řízení k InfZ
http://infodeska.justice.cz/soubor.aspx?souborid=3402106
(o jednotlivé rozsudky lze požádat soud či ministerstvo,
které je samozřejmě odmítá zveřejňovat ač je to jeho povinnost)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Petr1Založen: 25. 02. 2014
Příspěvky: 9

PříspěvekZaslal: út únor 25, 2014 1:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Přijde mi celkem absurdní obracet se na vedoucího úřadu, aby přijal opatření proti vlastní nečinnosti. A hlavně kvůli tomu další měsíc čekat. A pak ještě týden kvůli předžalobní výzvě podle občan. soud. řádu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: út únor 25, 2014 1:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

předžalobní výzva?
nejedná se o exekuční řízení (není exekuční titul), ale o správní soudnictví
soud nenařídí informace poskytnout, ale pouze vydat "nějaké" rozhodnutí
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Petr1Založen: 25. 02. 2014
Příspěvky: 9

PříspěvekZaslal: út únor 25, 2014 6:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Ale není ochrana před nečinností řízením o splnění povinnosti podle § 142a o.s.ř? Soud přece přikáže splnit povinnost (vydat rozhodnutí).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: út únor 25, 2014 9:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

rozhodnutí bude pravděpodobně po podání žaloby opožděně vydáno
a soud tak řízení pouze zastaví (jinak by žalobu již zamítl)
podle §60 odst. 3 s.ř.s. (zákon č. 150/2002 Sb.) obecně není nárok na náhradu nákladů

následně správní soud posuzuje náklady většinou podle své libovůle
např. věcně zhodnotí požadované informace jako zcela bagatelní
bez možnosti efektivního zásahu do osobnostní sféry práv žalobce apod.

fakticky tak lze počítat jen s vrácením poloviny uhrazeného soudního poplatku
(§ 10 odst.3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích)
proti rozhodnutí o nákladech samozřejmě nelze podat kasační stížnost
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Petr1Založen: 25. 02. 2014
Příspěvky: 9

PříspěvekZaslal: út únor 25, 2014 10:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Pokud jsem studoval zdejší odkazy na judikaturu NSS správně, po vydání rozhodnutí povinným musí oprávněný včas vzít návrh zpět, než bude řízení soudem zastaveno z moci úřední (nebo spíše soudní). V takovém případě není dotčeno právo na náhradu nákladů podle § 60 odst. 3 věta druhá s.ř.s.

A u náhrady nákladů je libovůle soudu omezena tím, že se uznají náklady "důvodně vynaložené" (§ 60 odst. 1 s.ř.s.). Což je jistě vedle soudního poplatku i platba za právní zastoupení. Takže otázka, zda je nutné zasílat předžalobní výzvu není bagatelní.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: út únor 25, 2014 11:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

správní soud rozhoduje o nečinnosti podle stavu k danému dni
a po vydání rozhodnutí správním orgánem by tedy žalobu jen zamítli (zcela bez nákladů)

o aplikaci druhé věty rozhoduje soud jen na základě svého uvážení
(což nelze přezkoumat ani u NSS ani u ÚS)

často také zvolí cestu "důvody zvláštního zřetele hodné" - §60 odst. 7. s.ř.s.
(což opět nelze jakkoli přezkoumat ani u NSS ani u ÚS)


obecně mají v poslední době tendenci advokátům odměnu nepřiznávat či ji snižovat např. na polovinu
a to právě s ohledem na věcnou stránku věci (kdy jde "jen" o nějaké informace a žaloba proti nečinnosti je relativně jednoduchá)

příklad:
citace:
Při úvaze o výši náhrady nákladů řízení soud přihlédl k § 60 odst. 1 a 7 s. ř. s. Z § 60 odst. 1 s. ř. s. vyplývá, že přiznat lze náklady řízení účelně vynaložené. Tomuto závěru koresponduje § 60 odst. 7 soudního řádu správního, které umožňuje zohlednit konkrétní okolnosti konkrétního případu, aniž by byl soud nucen mechanicky vycházet z jednotlivých úkonů, učiněných zástupcem účastníka řízení. Stejně tak i z obsahu advokátního tarifu, který stanoví tarifní hodnoty a sazby mimosmluvních odměn, lze dovodit, že výše tarifní hodnoty a od ní se odvíjející sazba odměny vyjadřuje obtížnost poskytnuté odborné právní služby, za kterou se odměna poskytuje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Petr1Založen: 25. 02. 2014
Příspěvky: 9

PříspěvekZaslal: út únor 25, 2014 11:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Ale to by přece znamenalo, že by ignorovali speciální ustanovení věty druhé, které je nadřazeno obecné úpravě věty první. Pokud by vaše interpretace byla správná, věta druhá by byla přece zbytečná - náhrada by se podle ní nikdy nepřiznávala.

Nicméně v tuto chvíli mě spíše zajímá, zda je nutné žádat vedoucího ústředního správního úřadu o opatření proti nečinnosti, když je nečinný on sám. Nedává mi to smysl. Ten by to mělo jen v případě, kdy by se žádost podávala k nadřízenému orgánu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: st únor 26, 2014 10:40 am    Předmět: Odpovědět s citátem

skutečně o nákladech si rozhodnou jak chtějí a není proti tomu jakékoli obrany

k nečinnosti viz např. sp.zn. 2Ans 14/2012-14
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0013_2Ans_120_20121119093403_prevedeno.pdf
citace:
[26] Před podáním žaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu je třeba nejprve vyčerpat procesní prostředek ochrany proti nečinnosti ve správním řízení. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 10. 2007, č. j. 7 Ans 1/2007–100 (in: č. 1683/2008 Sb. NSS) je nutné této povinnosti dostát vždy. V případě obrany proti nečinnosti Ministerstva spravedlnosti je tímto prostředkem návrh ministru spravedlnosti dle § 80 odst. 3 s. ř. ve spoj. s §178 odst. 2 s. ř. Uvedená povinnost však byla poněkud relativizována pozdější judikaturou, která dovodila, že výjimkou z obecné povinnosti vyčerpat prostředek podle § 80 odst. 3 s. ř. jsou právě případy, kdy se účastník řízení domáhá ochrany proti nečinnosti ústředního správního úřadu (srov. zejména rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.9.2009, č.j. 1 Ans 2/2009–79). Odchylná judikatura je vedena myšlenkou, že striktní trvání na vyčerpání prostředku ochrany podle správního řádu by bylo přílišným formalismem v situaci, kdy o žádosti rozhoduje ten, kdo stojí v čele nečinného orgánu. Tento judikaturní rozpor je v současnosti předmětem rozhodování rozšířeného senátu pod zn. RS 11/2012. Pro zdejší věc má tato skutečnost ovšem jen ilustrativní charakter, protože stěžovatel i přes nejednotnou rozhodovací praxi dostál požadavkům citované „přísnější“ linie judikatury. Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti Ministerstva spravedlnosti totiž podal, a to dokonce čtyřikrát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Petr1Založen: 25. 02. 2014
Příspěvky: 9

PříspěvekZaslal: st únor 26, 2014 6:39 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

V cit. rozsudku je řešena otázka, zda je nutné zapojit vedoucího ústředního správního úřadu do řešení odvolání, s nímž zatím nepřišel do kontaktu. Zatímco v mém případě je nečinný vedoucí ÚSÚ při řešení odvolání (rozkladu). Nakonec jsem k tomu našel rozsudek NSS 3 Ans 1/2011 - 101, v němž se říká, že žádost o opatření proti nečinnosti k vedoucímu ÚSÚ využít lze, ale není to nutné, protože nečinný je orgán, který již nemá nadřízený orgán.

Jinak k tomu citovanému rosudku by bylo zajímavé najít výrok rozšířeného senátu, což se mi ale nepodařilo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JLZaložen: 12. 11. 2010
Příspěvky: 511

PříspěvekZaslal: st únor 26, 2014 7:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

http://www.nssoud.cz/main2col.aspx?cls=RozsirenySenat&ros_id=170&menu=268
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Petr1Založen: 25. 02. 2014
Příspěvky: 9

PříspěvekZaslal: st únor 26, 2014 10:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

No ale rozsudek rozšířeného senátu tam nevidím. A vzhledem k tomu, že mu to bylo postoupeno v červenci 2012 asi ani neuvidím, protože to muselo někde usnout...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky   Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014 Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete hlasovat v tomto fóru

 FAQFAQ   HledatHledat   Seznam uživatelůSeznam uživatelů   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   RegistraceRegistrace 
 NastaveníNastavení   Přihlásit, pro kontrolu soukromých zprávPřihlásit, pro kontrolu soukromých zpráv   PřihlášeníPřihlášení 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group