Obsah fóra Diskuse o otevřenosti veřejné správy

Diskusi o otevřenosti veřejné správy a archiv poradny provozuje Otevřená společnost, o.p.s.

Diskuse

Pro vkládání příspěvků do diskuse je třeba být registrován.

Poradna

Naleznete zde archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím z let 2000-2014.

Pokud chcete položit dotaz, nebo najít novější odpovědi, využijte prosím naší novou poradnu na adrese: poradna.otevrenaspolecnost.cz/pravo-na-informace


 

bylo nalezeno 1188 výsledků hledání
Obsah fóra
Autor Zpráva
  Téma: Pravomoc rady obce schválit odměnu řediteli
O. Kužílek

Odpovědi: 1
Shlédnuto: 11885

PříspěvekFórum: Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014   Zaslal: po leden 26, 2015 8:04 pm   Předmět: Pravomoc rady obce schválit odměnu řediteli
Odměna není investicí, limit investic tedy nedopadá na odměny. Odměnu schvaluje zřizovatel příspěvkové organizace, tedy rada obce. Pokud si tuto kompetenci nevyhradilo zastupitelstvo podle § 84 odst. ...
  Téma: Rozpočtová opatření
O. Kužílek

Odpovědi: 2
Shlédnuto: 7023

PříspěvekFórum: Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014   Zaslal: po leden 26, 2015 7:49 pm   Předmět: Rozpočtová opatření
Rada postupuje podle § 102 odst. 2 zákona o obcích:

(2) Radě obce je vyhrazeno

a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanove ...
  Téma: Právo na informace a know-how
O. Kužílek

Odpovědi: 4
Shlédnuto: 8518

PříspěvekFórum: Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014   Zaslal: po leden 26, 2015 7:37 pm   Předmět: Právo na informace a know-how
Pojem know-how ani Infozákon, ani jiné zákony neznají jako důvod pro odepření informace. Pokud by se myslelo obchodní tajemství, pak je zjevné, že text smlouvy nemůže být obchodním tajemstvím.

Obec ...
  Téma: prodej obecních pozemků firmě
O. Kužílek

Odpovědi: 3
Shlédnuto: 7331

PříspěvekFórum: Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014   Zaslal: po leden 26, 2015 5:31 pm   Předmět: prodej obecních pozemků firmě
Na tento typ informací máte právo. Smlouvy je povinný subjekt na žádost dle Infozákona povinen poskytnout.

Je zvláštní, že odůvodnil odmítnutí § 2 odst. 4, jakoby snad šlo o neexistující informaci. ...
  Téma: chybějící datum narození důvodem pro odepření?
O. Kužílek

Odpovědi: 2
Shlédnuto: 6640

PříspěvekFórum: Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014   Zaslal: po leden 26, 2015 5:21 pm   Předmět: chybějící datum narození důvodem pro odepření?
Chybějící datum narození žadatele není zásadní vadou žádosti. Pouze v případě, kdy bez něj nelze žádost dále vyřizovat (tj. případy, kdy bude povinný subjekt muset vydat rozhodnutí, anebo v případě po ...
  Téma: neexistující sazebník úhrad za poskytnutí informace
O. Kužílek

Odpovědi: 2
Shlédnuto: 6937

PříspěvekFórum: Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014   Zaslal: po leden 12, 2015 7:59 am   Předmět: neexistující sazebník úhrad za poskytnutí informace
Úhradu může povinný subjekt žádat pouze tehdy, pokud před podáním žádosti o poskytnutí informace vydal a předepsaným způsobem zveřejnil sazebník (§ 5 odst. 1 a 4). Tento názor zastává např. komentář ...
  Téma: Nahrávání schůzky občana města a zřizovatele dětského domova
O. Kužílek

Odpovědi: 5
Shlédnuto: 10556

PříspěvekFórum: Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014   Zaslal: po leden 12, 2015 6:03 am   Předmět: Nahrávání schůzky občana města a zřizovatele dětského domova
Máte právo si schůzku nahrávat. Z kontextu plyne, že tak chcete učinit veřejně, nikoli utajeně.

Občanský zákoník umožňuje pořízení takové nahrávky, "pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový ...
  Téma: Podléhají Česká televize a Český rozhlas zákonu?
O. Kužílek

Odpovědi: 2
Shlédnuto: 6580

PříspěvekFórum: Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014   Zaslal: pá leden 09, 2015 10:41 am   Předmět: Podléhají Česká televize a Český rozhlas zákonu?
Tyto instituce jsou povinnými subjekty podle § 2 odst. 1 Infozákona, protože jsou "veřejnými institucemi". Mají plnou informační povinnost, musejí tedy poskytovat v zásadě "vše co mají& ...
  Téma: celkové náklady na odměny zastupitelům
O. Kužílek

Odpovědi: 1
Shlédnuto: 5743

PříspěvekFórum: Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014   Zaslal: pá leden 02, 2015 3:48 pm   Předmět: celkové náklady na odměny zastupitelům
Každý může požádat o vykázání celkových nákladů na odměny zastupitelům, tj. včetně povinných odvodů. Obec je povinna tuto informaci každému poskytnout.
Pokud zastupitel žádal o poskytnutí této inform ...
  Téma: obecní úřad nemá email?
O. Kužílek

Odpovědi: 5
Shlédnuto: 8936

PříspěvekFórum: Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014   Zaslal: pá leden 02, 2015 12:32 pm   Předmět: obecní úřad nemá email?
V tomto případě tedy platí, že žádost o informace, poslaná na uvedenou adresu (ou.libomysl@quick.cz) je řádně doručenou žádostí a povinný subjekt je povinen ji řádně vyřídit.
  Téma: obecní úřad nemá email?
O. Kužílek

Odpovědi: 5
Shlédnuto: 8936

PříspěvekFórum: Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014   Zaslal: st prosinec 31, 2014 3:34 pm   Předmět: obecní úřad nemá email?
Z poněkud nejasného dotazu se zdá, že jde o to, zda lze platně podat žádost o informace jejím zasláním e-mailem na "nějakou" e-mailovou adresu obce. Nejspíš jde o spor, zda e-mailem zaslaná ...
  Téma: Informace o výši platů vedoucích odborů obce
O. Kužílek

Odpovědi: 1
Shlédnuto: 8543

PříspěvekFórum: Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014   Zaslal: so prosinec 27, 2014 6:25 pm   Předmět: Informace o výši platů vedoucích odborů obce
Aktualizováno 2014/12:
Na tyto informace máte právo a obec vám je musí poskytnout. Podpis prohlášení zastupitele není podstatný.

Naposledy se ke zveřejňování platů a odměn jednoznačně vyjádřil roz ...
  Téma: forma požadavků opozičních zastupitelů
O. Kužílek

Odpovědi: 2
Shlédnuto: 6658

PříspěvekFórum: Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014   Zaslal: st prosinec 24, 2014 2:45 pm   Předmět: forma požadavků opozičních zastupitelů
Člen zastupitelstva má jednak interpelační právo podle § 82 písm. b) (tj. právo vyptávat se na úmysly, cíle, požadovat určité názory či drobné analýzy), a také právo na informace podle § 82 písm. c), ...
  Téma: Námitka proti zápisu z jednání ZM
O. Kužílek

Odpovědi: 2
Shlédnuto: 6791

PříspěvekFórum: Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014   Zaslal: st prosinec 24, 2014 2:36 pm   Předmět: Námitka proti zápisu z jednání ZM
Námitky proti zápisu má projednat následující jednání zastupitelstva. Zákon o obcích to uvádí jednoznačně:
§ 95
(2) (...) O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedá ...
  Téma: Odůvodnění hlasování
O. Kužílek

Odpovědi: 5
Shlédnuto: 9649

PříspěvekFórum: Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014   Zaslal: ne prosinec 14, 2014 1:43 pm   Předmět: diskuse
Několik zde přidaných diskusních příspěvků, které však k dotazu a odpovědi na něj nic nepřinášely, jsme vymazali v zájmu přehlednosti Poradny.
Pro diskusi je určen modul Diskuse o otevřenosti veřejné ...
  Téma: Záznamy zastupitelstva - zveřejňování
O. Kužílek

Odpovědi: 1
Shlédnuto: 6281

PříspěvekFórum: Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014   Zaslal: ne prosinec 14, 2014 1:40 pm   Předmět: Anonymizace údajů v zápisu / usnesení
1) člověk, který městu prodává nějakou nemovitost: takový je "příjemce veřejných prostředků",

2) kupec - tedy člověk, který městu peníze dává: ten je také příjemcem veřejných prostředků, ...
  Téma: Nedodržení termínu zaslání podkladů před zasedáním
O. Kužílek

Odpovědi: 1
Shlédnuto: 6090

PříspěvekFórum: Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014   Zaslal: čt prosinec 11, 2014 11:55 am   Předmět: Nedodržení termínu zaslání podkladů před zasedáním
V takové situaci lze bohužel pouze protestovat v politické rovině a vést veřejnou kritiku takového postupu.
Zastupitelé tedy mohou starostu především odvolat.

Zákon o obcích nijak neupravuje pře ...
  Téma: Účast předsedy kontrolního výboru na jednání rady
O. Kužílek

Odpovědi: 1
Shlédnuto: 5949

PříspěvekFórum: Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014   Zaslal: so prosinec 06, 2014 8:41 pm   Předmět: Účast předsedy kontrolního výboru na jednání rady
Jednání rady je ze zákona neveřejné. Rada může svým usnesením umožnit účast dalších osob.
Podmínkou účasti předsedy kontrolního výboru tedy je souhlas rady.

Existují případy, kdy rada takový souhl ...
  Téma: námitky k zápisu ze zasedání ZO
O. Kužílek

Odpovědi: 2
Shlédnuto: 6962

PříspěvekFórum: Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014   Zaslal: so prosinec 06, 2014 8:39 pm   Předmět: námitky k zápisu ze zasedání ZO
§ 95 odst. 2 věty druhé zákona o obcích stanoví, že o námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.
Z dotazu však není jasné, zda námitku podal čl ...
  Téma: Archivace dokumentů
O. Kužílek

Odpovědi: 2
Shlédnuto: 6755

PříspěvekFórum: Archiv Poradny o svobodném přístupu k informacím 2000 - 2014   Zaslal: so prosinec 06, 2014 8:27 pm   Předmět: Archivace dokumentů
Pro tento typ dokumentů bývá skartační lhůta 10 let po vypršení platnosti. Lze to zjistit ve Vzorovém spisovém a skartačním plánu pro ústřední úřady (http://www.nacr.cz/I-predar/vzory.aspx)
 
Strana 1 z 60 Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 58, 59, 60  Další
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Přejdi na:  

 FAQFAQ   HledatHledat   Seznam uživatelůSeznam uživatelů   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   RegistraceRegistrace 
 NastaveníNastavení   Přihlásit, pro kontrolu soukromých zprávPřihlásit, pro kontrolu soukromých zpráv   PřihlášeníPřihlášení 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group